Home
Filosofie
Werkvelden
Product- Management
Contact
 

                            

Werkvelden

RR Telecom & Multimedia kent de volgende werkvelden:

- Product Management
- Project Management
- Training
- Commercieel Management
- Proces Management

Product Management

Wat is product management ? Soms lijkt het of elk bedrijf hieraan zijn eigen invulling geeft. Toch is er vaak een gemeenschappelijk kenmerk: waar organisaties zijn ingevuld met afdelingen die een taak vervullen, zoals de administratie of de technische dienst, is de product manager degene die het belang van zijn/haar product(en) over alle afdelingen heen behartigt. Hij /zij is als het ware de linking pin tussen alle afdelingen, gericht op het bereiken van het eindresultaat, namelijk het leveren van een succesvol product.

In sommige organisaties vervult de product manager vooral een commerciŽle rol, wanneer het leveringsproces gestandaardiseerd is en minder aandacht behoeft. In andere gevallen is de product manager meer een procesmanager, die het leveringsproces definieert en aanstuurt.

Een product manager op interim-basis kan in veel gevallen een uitkomst zijn voor organisaties, bijvoorbeeld:

- Er moet in korte tijd een nieuw product worden geÔntroduceerd;
- Bestaande producten behoeven nieuwe inzichten;
- Tijdelijke invulling van personeelstekorten.

Een interim manager kan in veel gevallen nieuwe inzichten verschaffen en hoeft geen rekening te houden met ingesleten gewoontes. ( "Wij doen het al jaren zo")Dit maakt het veelal gemakkelijker om ingrijpende veranderingen door te voeren.

Project Management

Het succes vol opzetten en uitvoeren van een project is geen eenvoudige kwestie. Een goede technische basis, adequate aansturing van het soms complexe krachtenveld en het commitment van de betrokkenen bepalen het succes van het project.

Project Management begint met een goede definitie van wat de doelstellingen zijn die behaald moeten worden. Wanneer alle betrokkenen het hierover eens zijn, kan een begin worden gemaakt met de projectplanning. Wat zijn de benodigde middelen en resources, wanneer komen zij beschikbaar ? Wat is het beschikbare budget ? Wat is de volgorde der taken ? Uit al deze vragen komt een projectplan tot stand, waarna gestart kan worden met de uitvoering van het project.

Veel projecten lopen compleet uit de hand doordat de definitie te vaag is of soms gedurende het project volledig verandert. Daarnaast zijn er vaak problemen met het commitment wanneer dit niet van tevoren geregeld is. ("Daar hebben wij geen tijd voor, ik wist er niets van") Daarom is de definitiefase van groot belang om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Tijdens het project is het van groot belang het overzicht te bewaren. Worden alle milestones gehaald ? Blijven we binnen het gestelde budget ? Problemen dienen tijdig gesignaleerd en opgelost worden om te kunnen voorkomen dat het project uitloopt of over het budget gaat.

 

 


Copyright 2004 RR Telecom & Multimedia